Кури-несучки

Механізм позитивного впливу НАТУЗИМА в годівлі курей-несучок

Проведено дослідження ефективності застосування препарату «НАТУЗИМ» в годівлі курей-несучок лабораторією фізіології, біохімії та харчування птиці Інституту біології тварин НААН України. В результаті досліджень встановлено, що введення НАТУЗИМА призводить до збільшення середньодобових приростів молодняку і маси тіла на початок заносу птиці, підвищення несучості, збільшення міцності шкаралупи яєць.

Поряд з цим, поліпшується біологічна і харчова цінність отриманих яєць, за рахунок збільшення вмісту каротиноїдів, вітамінів А і Е, а також розчинних білків.

Все вище сказане дає нам вагому підставу рекомендувати поліензимний препарат «НАТУЗИМ» для застосування в годівлі птиці.

Матриця для складання раціонів з НАТУЗИМОМ в годівлі курей-несучок

 

Норма введення: для курей-несучок -

250-350 грам на тонну комбікорму

Механізм позитивного впливу НАТУЗИМА в годівлі птиці

НАТУЗИМ, що надходить з комбікормом в організм птиці, починає проявляти свою активність відразу після прийому корму в ротовій порожнині і в зобу. У слабокислій з коливаннями до слаболужної реакції вмісту зоба істотно активується амілаза НАТУЗИМА. В результаті посилюється робота ферментів з розщеплення крохмалистих полісахаридів до декстринів і глюкози. В результаті 1,5-3 годинної обробки в зобу істотна частина крохмалю розпадається, а паралельно з цим поліпшується доступність субстрату до протеолітичних ферментів, коли зобний химус надійде в залозистий, а потім і в мускульний шлунок. Таким чином, прискорена і більш істотна деградація крохмалю за участю амілаз НАТУЗИМА, стає передумовою для більш успішної роботи протеолітичних ферментів в шлунку птаха.

У шлунку білки ферментованого корму набухають під дією соляної кислоти, піддаються впливу протеолітичних ферментів, які розщеплюють їх четвертинну і третинну структуру. Жири піддаються емульгуванню і частковому розщепленню до гліцерину і жирних кислот.

В просвіті тонкого кишечнику, починаючи з дванадцятипалої кишки, кислотність відновлюється до позначки 5,6 і далі зростає в міру просування хімусу до товстої кишки до 7,5. Ці інтервали рН повністю активують всі складові НАТУЗИМА і включають в роботу його амилазу, ксиланазу, протеазу і фітазу. В результаті їх роботи відбувається максимально повне розщеплення білків до амінокислот, декстринів крохмалю до глюкози, некрохмалистих полісахаридів до глюкози і фітінових з'єднань до іонного фосфору. У тонкій кишці відбувається всмоктування продуктів розщеплення.

У сліпих відростках товстого кишечнику рН зростає ще, що стає причиною активації целлюлаз НАТУЗИМА, це забезпечує зростання ступеня розщеплення целлюлози корму.

У товстому відділі кишечнику НАТУЗИМ забезпечує посилену структуризацію хімусу з вивільненням незв'язаної води. В результаті вода активно всмоктується в прямій кишці, а консистенція посліду птиці нормалізується.

Такий механізм роботи НАТУЗИМА у птиці забезпечує зростання перетравності поживних речовин раціону і зниження витрат кормів на одиницю продукції. Паралельно з цим нормалізуються окремі фізіологічні характеристики організму птиці.